Součástí vybavení bytu jsou rovněž rozvaděče

Tentokrát se podíváme trochu mimo byt nebo dům, kde budete trávit svůj čas. Součástí totiž pohodlného bydlení je správná elektroinstalace, která vás zase až tak trápit nemusí, jelikož tu provádí odborný pracovník s odpovídající kvalifikací.

elektromeroverozvadece

  • Veškeré kabely jsou poté napojeny na rozvodnou skříň pro jističe, ke které samozřejmě má každý majitel nemovitosti přístup, samozřejmě je to pro kontrolu jističů a aby bylo vše v pořádku. Díky této pojistce se dá předejít různým katastrofickým scénářům.
  • Další a poměrně zajímavou součástí jsou elektroměrové rozvaděče, které jsou pro majitele zajímavé, zvláště v době, když přijde zaměstnanec společnosti, která elektřinu dodává a provede odečty. V podstatě vše co jste za určitou dobu spotřebovali. V realitě to bude znamenat brzké vyúčtování za odběr elektrického proudu.

Rozvaděč má své místo venku

Opět je rozdílné místo, kde se elektroměry nachází. Mohou to být společné prostory, pokud se jedná o více bytových jednotek nebo je lze najít na veřejně přístupném venkovním místě. Na sloupu, stěně, fasádě, zkrátka v místě kde se připojí vstup přívodního kabelu do bytového či nebytového prostoru. Elektroměrové rozvaděče poté slouží k měření odebrané elektřiny. Konstrukce skříně se opětovně může lišit a i díky tomu si majitel domu může vybrat odpovídající model produktu.

Nečekejte tady nic složitého, protože zde se bude nacházet pouze pár základních věcí:

  • Hlavní jistič, ke kterému budete mít samozřejmě přístup, pokud nastane náhlý výpadek proudu zvláště zaviněný nějakým přepjetím. Pokud bude spadlý, dá se nahodit a bez problémů bude vše opětovně fungovat. Nachází se před elektroměrem a pro každou bytovou jednotku pracuje odděleně.
  • Elektroměr, který dodává poskytovatel energie a také ručí za jeho správnost měření. Tento přístroj prozradí, jak si vedete s odběrem elektřiny.
  • Někde je k dispozici přijímač HDO.

skrinka

Veškeré další přívodné kabely jsou uschovány pevným krytem, a aby nikdo se k nim nemohl dostat, tak je tento prostor opatřený plombou. Elektroměrové rozvaděče odpovídají vždy normám dle podmínek a specifikace distribuční společnosti, se kterou máte smlouvu o dodávce elektřiny. Dělí se rovněž podle měření a také tarifu. Některé typy se vyrábí i přímo na zakázku podle potřeby.

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru