Změna zákoníku práce v podmínkách prací sjednaných na DPP a DPČ


Práce na DPČ a DPP byla ještě donedávna brána především jako doplněk k hlavnímu pracovnímu poměru, studiu či podnikání. S novelou pracovního zákoníku ale přichází změny, díky kterým se práce sjednané na dohody přibližují k hlavnímu pracovnímu poměru. Článek AK Olomouc vás těmito novinkami provede.

Změna limitů pro vznik účasti na pojištění u DPP

Do současné doby platilo pravidlo osvobozující od účasti na pojistném v případě, že je dodržen limit 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele a 300 odpracovaných hodin ročně. S novelou zákoníků práce přicházejí 2 nové limity, které budou rozhodující, zda bude či nebude zaměstnanec na DPP z výdělku odvádět pojištění:

zákonník práce

l První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 10.081 Kč),

l Druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 16.130 Kč).

Do současné doby byl počet DPP neomezený. S novelou zákoníku práce přichází povinnost evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. Zaměstnanec bude tedy muset při uzavírání DPP oznámit zaměstnavateli všechny již uzavřené DPP a zaměstnavatel je bude muset ohlašovat na ČSSZ.

Příplatky i nárok na dovolenou

Nově budou mít dohodáři nárok na příplatky za práci o víkendech, ve svátcích, v noci a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Práce na DPP a DPČ se tak začíná více přibližovat práci na HPP. Nevýhodu to však přináší zaměstnavatelům, pro které budou tyto příplatky zvýšeným nákladem. Zaměstnavatelé budou muset dohodářům stanovovat dopředu pracovní rozvrh.

Dohodářům nově vzniká také nárok na dovolenou, pokud jejich DPP/DPČ trvá alespoň 4 týdny a odpracují alespoň 80 hodin. Za každých 20 odpracovaných hodin vznikne dohodáři právo na 1,5 hodiny dovolené s tím, že se výsledek zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Nevyčerpanou dovolenou budou muset zaměstnavatelé proplatit, stejně jako tomu je u klasického pracovního poměru.

paragraf

Elektronické uzavírání smluv

Pracovní smlouvy bude možné uzavírat elektronicky nejen pomocí datových schránek, ale i prostřednictvím e-mailu. Zpráva do datové schránky, i nepřečtená, je považována za doručenou po 10 dnech od doručení.

Všechny zmíněné novinky budou platné od 1. 1. 2024. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na zkušené právníky, kteří vám je rádi zodpoví.

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru