Objevujte krásu a plody starých odrůd ovocných stromů a keřů

Ovocné stromky je nutno sledovat a pečovat o ně již od první výsadby. Prvními zásahy jsou tak zvané „výchovné řezy“, prořezávání a vyvazování při samotné výsadbě, kdy je nutno zredukovat rozkošatělou bohatou nadzemní část. Řez můžeme opakovat, ale tak, že musíme dodržovat termín řezu. Pokud stromek reaguje na nynější zimní řez jinak, než jsme chtěli, je to důsledek toho, že jsme něco udělali chybně anebo nedodrželi správné období. Například jeho větve mohou zahoustnout. Zde můžeme napravit situaci ještě v červenci či srpnu, kdy dorosty odstraníme.

dlouhé zahradnické nůžky v akci

Ve druhé polovině února až do druhé poloviny března se nabízí jako první k řezu vinná réva, po ní následují keře či stromky rybízů a angreštů. A až poté následují ovocné stromy – jádroviny. Zimní řez je důležitý pro bohatost úrody a zdravý vývoj stromů. Ze vzrostlých korun jabloní, hrušní i starých odrůd jako jsou mišpule anebo kdouloň odstraňujte suché větve a odumřelé dřevo. Řádně prohlédněte výhony a odpolozené dřevo, zkontrolujte, zda nejsou napadeny chorobami nebo škůdci a tyto výhony okamžitě odstraňte a zlikvidujte. Stromy se nyní nacházejí stále ještě v zimním spánku, a proto je jejich život přírodou zpomalený a lépe si poradí se zmlazováním. Zimní řez je pro ně proto minimální riziko, ale pozor, neplatí to pro všechny stromy!

plody mandloně staré odrůdy

Spousta zahrádkářů se navrací ke starým odrůdám a pokud jste i vy tyto staré zapomenuté druhy nasadili do vašich zahrádek, gratulujeme vám k tomu, že jste se stali jedněmi ze zastánců a defacto zachránců starých odrůd, které znali a pěstovali naši předkové. Lidé objevují druhy jako jsou mišpule velkoplodá, kdouloně, arónie, dřín, jedlý kaštan, oskeruše, slivoně, lísky, moruše a další. Nastává doba k návratu a znovuobjevování odrůd, které měly na dvorcích a zahrádkách naši předků svá výsostná postavení. Takto se do naší vlasti i díky nadšencům z Moravy navrátily mandloně, kdy v okolí města Hustopeče obnovili sad, který ve svých největších dobách slávy zaujímal ve Střední Evropě své prvenství. Tehdy v něm rostlo a plodilo na padesát tisíc mandloní!

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru